Hỗ trợ trực tuyến
0978696818
Ms. Kim Vinh - 0978696818
vinh.huynh@ketnoimang.vn
0901401486
Mr. Nhật Tân - 0901401486
tan.van@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Hộp phối quang LS

Hộp phối quang LS

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

Bảo hành theo TCNSX


P/N Tên sản phẩm
LS-FDF-SC-MM-012-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng SC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-016-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng SC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-012-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng SC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-016-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng SC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-012-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng SC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-012-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng SC, đơn mốt, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-016-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng SC, đơn mốt, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-016-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng SC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-004-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng SC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-008-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng SC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-024-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng SC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-036-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng SC, đa mốt OM2, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-048-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng SC, đa mốt OM2, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt
LS-FDF-LC-MM-004-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-008-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-012-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-016-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-024-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-036-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-048-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng LC, đa mốt OM2, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-002-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 2 cổng SC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-004-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng SC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-MM-008-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng SC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-004-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng LC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-008-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng LC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-MM-016-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 16 cổng LC, đa mốt OM2 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-004-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng SC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-008-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng SC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-024-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng SC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-036-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng SC, đa mốt OM3, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-048-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng SC, đa mốt OM3, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-004-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-008-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-012-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-016-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-024-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-036-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-048-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng LC, đa mốt OM3, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-002-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 2 cổng SC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-004-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng SC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M3-008-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng SC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-004-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng LC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-008-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng LC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M3-016-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 16 cổng LC, đa mốt OM3 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-004-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng SC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-008-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng SC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-024-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng SC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-036-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng SC, đa mốt OM4, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-048-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng SC, đa mốt OM4, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-004-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-008-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-012-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-016-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-024-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-036-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-048-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng LC, đa mốt OM4, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-002-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 2 cổng SC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-004-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng SC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-M4-008-SP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng SC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-004-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng LC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-008-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng LC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-M4-016-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 16 cổng LC, đa mốt OM4 (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-004-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng SC, đơn mốt, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-008-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng SC, đơn mốt, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-024-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng SC, đơn mốt, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-036-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng SC, đơn mốt, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-SC-SM-048-SP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng SC, đơn mốt, cao 2U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-004-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 4 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-008-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 8 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-012-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 12 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-016-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 16 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-004-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 4 cổng LC, đơn mốt SM (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-024-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 24 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-036-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 36 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-048-DP Hộp phân phối quang gắn Rack 19", 48 cổng LC, đơn mốt SM, cao 1U (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-008-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 8 cổng LC, đơn mốt SM (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)
LS-FDF-LC-SM-016-DP-MW Hộp phân phối quang loại gắn tường, 16 cổng LC, đơn mốt SM (đã bao gồm Adaptor, Pigtail, khay hàn & ống co nhiệt)

Sản phẩm xem thêm


Hộp phối quang iKORACK

Hộp phối quang iKORACK

Hộp phối quang (ODF – Optical Distribution Frame) hay còn được gọi là giá phân phối cáp quang, chúng được sử dụng để tập trung, bảo vệ các mối hàn cáp quang trước những ảnh hưởng của môi trường. Đồng ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận sản phẩm

Khách hàng
 • ASTI
 • Bao nguoi lao dong
 • gigamall
 • HDE
 • icic
 • Konica
 • makita
 • sasi
 • tbh
 • thu vien tt tp
 • vinut
 • diabell
 • grobest
 • hankook
 • viet dung
 • visam
Thông tin www.knmrack.vn

Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN

Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568

Hotline: 09 014 014 86

Websitehttp://ketnoimang.vnhttp://thietbifortinet.vnhttp://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vnhttp://alocafe.vn

Email: sales@ketnoimang.vn

 

Bản đồ