Hỗ trợ trực tuyến
0978696818
Ms. Kim Vinh - 0978696818
vinh.huynh@ketnoimang.vn
0901401486
Mr. Nhật Tân - 0901401486
tan.van@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Hệ thống Cáp sợi quang Rosenberger

Hệ thống Cáp sợi quang Rosenberger

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

Bảo hành theo TCNSX


P/N Tên sản phẩm
98A068-002 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Single mode, OFNR, OS1, ống đệm chặt, không bọc thép, 2 sợi, 9/125μm
98A068-004 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Single mode, OFNR, OS1, ống đệm chặt, không bọc thép, 4 sợi, 9/125μm
98A068-006 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Single mode, OFNR, OS1, ống đệm chặt, không bọc thép, 6 sợi, 9/125μm
98A068-008 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Single mode, OFNR, OS1, ống đệm chặt, không bọc thép, 8 sợi, 9/125μm
98A068-012 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Single mode, OFNR, OS1, ống đệm chặt, không bọc thép, 12 sợi, 9/125μm
98A084-002 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Multi mode, OFNR, OM3, ống đệm chặt, không bọc thép, 2 sợi, 50/125μm
98A084-004 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Multi mode, OFNR, OM3, ống đệm chặt, không bọc thép, 4 sợi, 50/125μm
98A084-006 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Multi mode, OFNR, OM3, ống đệm chặt, không bọc thép, 6 sợi, 50/125μm
98A084-008 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Multi mode, OFNR, OM3, ống đệm chặt, không bọc thép, 8 sợi, 50/125μm
98A084-012 Cáp sợi quang Rosenberger, indoor, Multi mode, OFNR, OM3, ống đệm chặt, không bọc thép, 12 sợi, 50/125μm
98A080-004 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 4 sợi, 9/125μm
98A080-006 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 6 sợi, 9/125μm
98A080-008 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 8 sợi, 9/125μm
98A080-012 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel,12 sợi, 9/125μm
98A081S3-004 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 4 sợi, 50/125μm
98A081S3-006 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 6 sợi, 50/125μm
98A081S3-008 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel, 8 sợi, 50/125μm
98A081S3-012 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, bọc thép, L/D, phủ đầy gel,12 sợi, 50/125μm
98A074-004 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 4 sợi, 9/125μm
98A074-006 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 6 sợi, 9/125μm
98A074-008 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 8 sợi, 9/125μm
98A074-012 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Single mode, OS2, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel,12 sợi, 9/125μm
98A075S3-004 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 4 sợi, 50/125μm
98A075S3-006 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 6 sợi, 50/125μm
98A075S3-008 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel, 8 sợi, 50/125μm
98A075S3-012 Cáp sợi quang Rosenberger, Outdoor, Multi mode, OM3, ống đệm lỏng, không bọc thép, L/D, Chống UV, phủ đầy gel,12 sợi, 50/125μm
98CS33111M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-ST, Single mode, G652.D, 3.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CS33122M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, SC-SC, Single mode, G652.D, 3.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CS33112M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-SC, Single mode, G652.D, 3.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CS23144M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, LC-LC, Single mode, G652.D, 2.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CS23124M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, SC-LC, Single mode, G652.D, 2.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CS23114M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-LC, Single mode, G652.D, 2.0 mm, OFNR, 3m, 9/125um
98CG23511M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-ST, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CG23522M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, SC-SC, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CG23512M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-SC, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CG23544M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, LC-LC, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CG23524M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, SC-LC, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CG23514M0030 Dây nhẩy quang Rosenberger, duplex, ST-LC, Multi Mode, OM3, 2.0 mm, OFNR, 3m, 50/125um
98CS90144M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, LC, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 1m, 9/125um
98CS90144M0020  Dây hàn quang Rosenberger, simplex, LC, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 2m, 9/125um
98CS90122M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, SC, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 1m, 9/125um
98CS90122M0020 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, SC, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 2m, 9/125um
98CS90111M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, ST, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 1m, 9/125um
98CS90111M0020  Dây hàn quang Rosenberger, simplex, ST, Single Mode, OS2, G652.D, 0.9 mm, 2m, 9/125um
98CG90544M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, LC, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 1m, 50/125um
98CG90544M0020  Dây hàn quang Rosenberger, simplex, LC, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 2m, 50/125um
98CG90522M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, SC, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 1m, 50/125um
98CG90522M0020 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, SC, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 2m, 50/125um
98CG90511M0010 Dây hàn quang Rosenberger, simplex, ST, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 1m, 50/125um
98CG90511M0020   Dây hàn quang Rosenberger, simplex, ST, Multi Mode, OM3, 0.9 mm, 2m, 50/125um
CPA2-111-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối ST, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA2-111-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối ST, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA2-111-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối ST, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA1-111-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối ST, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA1-111-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối ST, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA1-111-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối ST, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA2-211-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối SC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA2-211-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối SC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA2-211-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối SC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA1-211-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối SC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA1-211-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối SC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA1-211-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối SC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA1-311-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối LC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA1-311-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối LC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA1-311-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối LC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA2-311-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối LC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA2-311-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối LC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA2-311-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối LC, Single Mode, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
CPA1-511-15 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 6 khớp nối FC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 6 sợi
CPA1-511-11 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 12 khớp nối FC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 12 sợi
CPA1-511-12 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, simplex, 24 khớp nối FC, Multi Mode, OM3/OM4, gắn tường, bao gồm khay hàn quang 24 sợi
102525-1A-52 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Single Mode, duplex, 12 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
102625-1A-32 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 12 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104525-1A-52 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Single Mode, duplex, 12 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104625-1A-32 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 12 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
102535-1A-53 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Single Mode, duplex, 24 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
102635-1A-33 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 24 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104535-1A-53 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Single Mode, duplex, 24 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104635-1A-33 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 24 cổng SC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
102C35-1A-53 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Single Mode, duplex, 24 cổng LC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
102D35-1A-33 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay cố định, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 24 cổng LC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104C35-1A-53 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Single Mode, duplex, 24 cổng LC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại
104D35-1A-33 Hộp đấu nối sợi quang Rosenberger, Loại khay trượt, Rack, Multi Mode, OM3, duplex, 24 cổng LC, 1U, bao gồm mặt trước, khớp nối và dây hàn quang, mầu đen, bằng kim loại

Sản phẩm xem thêmBình luận sản phẩm

Giải Pháp
Kiến thức
Khách hàng
  Thông tin www.knmrack.vn

  Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NỐI MẠNG

  Tên quốc tế: KET NOI MANG SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

  Tên viết tắt: KET NOI MANG SERVICE TRADING CO.,LTD

  Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

  Ngày cấp: 03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

  Người đại diện: VĂN NHẬT TÂN

  Địa chỉ: Số 36/34 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: 84.028.35125568

  Hotline: 09 014 014 86

  Websitehttp://ketnoimang.vnhttp://thietbifortinet.vnhttp://thietbicisco.vnhttp://knmrack.vn

  Email: sales@ketnoimang.vn

   

  Bản đồ