Hỗ trợ trực tuyến
0901401486
Phòng Kinh Doanh - 0901401486
sales@ketnoimang.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
0901401486
-
cs@ketnoimang.vn
Facebook
Hệ thống Cáp đồng đôi xoắn Nexans

Hệ thống Cáp đồng đôi xoắn Nexans

Thông tin chung:


Liên hệ ngay
09 014 014 86


 

Bảo hành theo TCNSX


P/N Tên sản phẩm
N115.P1A100OU Nexans LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened LSZH 10m Orange
N115.P1A010OU Nexans LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened LSZH 1m Orange
N115.P1A200OU Nexans LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened LSZH 20m Orange
N115.P1A020OU Nexans LANmark-5 Patch Cord Cat 5e Unscreened LSZH 2m Orange
N420.555 Nexans LANmark-5 Screened Snap-In connector
N420.556 Nexans LANmark-5 Screened Snap-In connector for stranded wire
N420.550 Nexans LANmark-5 Unscreened Snap-In connector
N420.551 Nexans LANmark-5 Unscreened Snap-In connector for stranded wire
N100.451 Nexans Essential F/UTP Cat 5e 0,5MM LSZH BOX 305M
N100.461 Nexans Essential F/UTP Cat 5e 0,5MM PVC BOX 305M
N100.452 Nexans Essential F/UTP Cat5e 0,5mm LSZH 1000m reel
N100.455 Nexans Essential F/UTP Cat5e 0,5mm LSZH reel in box 305m
N100.552 Nexans Essential U/UTP Cat 5e 0,5MM LSZH 1000M REEL
N100.551 Nexans Essential U/UTP Cat 5e 0,5MM LSZH BOX 305M
N100.564 Nexans Essential U/UTP Cat 5e 0,5MM PVC 500M REEL
N100.561 Nexans Essential U/UTP Cat 5e 0,5MM PVC Box 305M
N100.672 Nexans LANmark-6 F/UTP LSZH 500m reel
N100.623 Nexans LANmark-6 F1/UTP Dual LSZH 500m reel
N100.622 Nexans LANmark-6 F1/UTP LSZH 1000m reel
N100.624 Nexans LANmark-6 F1/UTP LSZH 500m reel
N100.622-O5 Nexans LANmark-6 F1/UTP LSZH-FRT 1000m reel
N100.603 Nexans LANmark-6 F2/UTP Dual LSZH 500m reel
N100.601 Nexans LANmark-6 F2/UTP LSZH 1000m reel
N100.662 Nexans LANmark-6 F2/UTP LSZH 500m reel
N100.661 Nexans LANmark-6 F2/UTP PVC 500m reel
N100.606 Nexans LANmark-6 U/UTP LSZH 1000m reel
N420.666G Nexans LANmark-6 10G EVO Snap-in connector, screened, for solid wire
N420.667G Nexans LANmark-6 10G EVO Snap-in connector, screened, for stranded wire
N420.666 Nexans LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Screened
N420.667 Nexans LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Screened Stranded Wire
N420.660 Nexans LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Unscreened
N420.660ECO24 Nexans LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Unscreened Eco-24
N420.661 Nexans LANmark-6 Evo Snap-In Connector Category 6 Unscreened Stranded Wire
N100.161 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 LSZH 305m box
N100.160 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 LSZH 305m reel in box
N100.164 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 LSZH 500m reel
N100.166 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 305m box
N100.165 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 305m reel in box
N100.169 Nexans Essential-6 U/UTP Cat 6 PVC 500m reel
N116.P1A100DK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Grey
N116.P1A100OK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Orange
N116.P1A010DK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 1m Grey
N116.P1A010OK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 1m Orange
N116.P1A200DK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 20m Grey
N116.P1A200OK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 20m Orange
N116.P1A020DK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 2m Grey
N116.P1A020OK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 2m Orange
N116.P1A030DK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 3m Grey
N116.P1A030OK Nexans LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 3m Orange
N420.116 Nexans Essential-6 Keystone Connector Unscreened
N11G.P1B100DK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 10m Grey
N11G.P1B100OK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 10m Orange
N11G.P1B010DK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 1m Grey
N11G.P1B010OK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 1m Orange
N11G.P1B200DK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 20m Grey
N11G.P1B200OK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 20m Orange
N11G.P1B020DK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 2m Grey
N11G.P1B020OK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 2m Orange
N11G.P1B030DK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 3m Grey
N11G.P1B030OK Nexans LANmark-6 10G Patch Cord Cat 6 500MHz Screened LSZH 3m Orange
N101.22ECGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 LSZH Grey 1m
N101.22EEGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 LSZH Grey 2m
N101.22EFGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 LSZH Grey 3m
N101.22EHGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 LSZH Grey 5m
N101.12ECGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 PVC Grey 1m
N101.12EEGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 PVC Grey 2m
N101.12EFGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 PVC Grey 3m
N101.12EHGG Nexans Essential-6 Patch Cord FTP Cat 6 PVC Grey 5m
N101.21ECOO Nexans Essential-6 Patch Cord UTP Cat 6 LSZH Orange 1m
N101.21EEOO Nexans Essential-6 Patch Cord UTP Cat 6 LSZH Orange 2m
N100.692G-OD Nexans LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m reel
N100.694G-OD Nexans LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.693G-OD Nexans LANmark-6A F/FTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.622G-OD Nexans LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m reel
N100.624G-OD Nexans LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.623G-OD Nexans LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m reel
N420.66A Nexans LANmark-6A Evo Snap-In Connector Category 6A 500MHz Screened
N420.66ABULK100 Nexans LANmark-6A Evo Snap-In Connector Category 6A 500MHz Screened (bulk pack)
N420.66AECO24 Nexans LANmark-6A Evo Snap-In Connector Category 6A 500MHz Screened Eco-24
N420.67A Nexans LANmark-6A Evo Snap-In Connector Category 6A 500MHz Screened for stranded wire
N490.001 Nexans LANmark-6A Field Terminable Plug Category 6A Screened
N11A.U1F100DK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 10m Grey
N11A.U1F100OK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 10m Orange
N11A.U1F010DK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 1m Grey
N11A.U1F010OK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 1m Orange
N11A.U1F200DK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 20m Grey
N11A.U1F200OK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 20m Orange
N11A.U1F020DK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 2m Grey
N11A.U1F020OK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 2m Orange
11A.U1F030DK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 3m Grey
N11A.U1F030OK Nexans LANmark-6A Ultim Patch Cord Cat 6A Screened LSZH 3m Orange
N100.365-OB Nexans LANmark-7 S/FTP AWG23 Cat 7 LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
N100.365-OC Nexans LANmark-7 S/FTP AWG23 Cat 7 LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
N100.365-OD Nexans LANmark-7 S/FTP AWG23 Cat 7 LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m reel
N100.366-OD Nexans LANmark-7 S/FTP AWG23 Cat 7 LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.367-OD Nexans LANmark-7 S/FTP Dual AWG23 Cat 7 LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N420.735 Nexans LANmark GG45 Snap-In Connector Cat 7A/8 2000MHz Screened Solid Wire
N420.736 Nexans LANmark GG45 Snap-In Connector Cat 7A/8 2000MHz Screened Stranded Wire
N420.738 Nexans GG45 Right angle 8 contact jack for PCB mount
N900.67A Nexans CAT7A Measurement Cord GG45 8C LSZH Orange 2m
N101.2DACO Nexans LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 1 M ORANGE
N101.2DAEO Nexans LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 2 M ORANGE
N101.2DAFO Nexans LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 3 M ORANGE
N101.2DAHO Nexans LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 5 M ORANGE
N101.23ARO Nexans LANmark-7A Patch Cord Cat 7A 1GHz GG45 8C Screened LSZH Orange 20m
N101.23AEO Nexans LANmark-7A Patch Cord Cat 7A 1GHz GG45 8C Screened LSZH Orange 2m
N101.23AFO Nexans LANmark-7A Patch Cord Cat 7A 1GHz GG45 8C Screened LSZH Orange 3m
N101.23AHO Nexans LANmark-7A Patch Cord Cat 7A 1GHz GG45 8C Screened LSZH Orange 5m
N100.371-OB Nexans LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
N100.371-OC Nexans LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
N100.371-OD Nexans LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m reel
N100.372-OD Nexans LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.373-OD Nexans LANmark-7A 1250 S/FTP Dual AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N100.381-OB Nexans LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange 1000m reel
N100.381-OD Nexans LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m reel
N100.383-OD Nexans LANmark-7A 1600 S/FTP Dual AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 500m reel
N521.667BK Nexans LANmark-8 GG45 Staggered Patch Panel 24 Port Black
N100.481-OD Nexans LANmark-8 S/FTP AWG22 Cat 8.2 2000MHz LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 1000m Reel
N521.671 Nexans Angled Patch Panel 24 Snap-In Black
N52M.664 Nexans LANmark Maritime and Industry Fixed Patch Panel 24 port
N521.680BK Nexans LANmark Patch Panel 24 Angled Snap-In Black
N521.681BK Nexans LANmark Patch Panel 24 Angled Snap-In Black Cable Support
N521.668KIT Nexans LANmark Patch Panel 48 EVO 1U Black Kit with 48 Cat 6A Connectors
N521.664BK Nexans Patch Panel 24 Snap-In Black
N521.661BK Nexans Patch Panel 24 Snap-In Fixed Black
N521.662BK Nexans Patch Panel 24 Snap-In Fixed Black Labeling Windows
N521.661 Nexans Patch Panel 24 Snap-In Fixed White
N521.663BK Nexans Patch Panel 24 Snap-In Sliding Black
N521.663 Nexans Patch Panel 24 Snap-In Sliding White
N109.207 Nexans 1HU Blank Panel
N109.207BK Nexans 1HU Blank Panel, black
N102.105BK Nexans 1HU Patch Guide with rings, Black
N102.105 Nexans 1HU Patch Guide with rings, White
N102.117BK Nexans 1HU Universal Patch Guide with front cover, Black
N102.117 Nexans 1HU Universal Patch Guide with front cover, White
N102.127BK Nexans 2HU Universal Patch Guide, Black
N102.127 Nexans 2HU Universal Patch Guide, White
N521.672 Nexans Angled Blank Panel Black
N521.673 Nexans Angled Panel Cover Black
N521.678 Nexans Angled Pass-Through Black
N424.512 Nexans Cable management plate for Essential Rear Connect Panels N424.xxx
N102.115BK Nexans Letterbox Patch Guide 1HU Black
N521.6121 Nexans LANmark Ruggedised Lockable ZD Box Foot White
N521.612 Nexans LANmark Ruggedised Lockable ZD Box White
N521.600 Nexans LANmark ZD box 12 Snap-In White
N521.606BK Nexans LANmark ZD box 6 Snap-In Black
N521.606 Nexans LANmark ZD box 6 Snap-In White
N100.819N Nexans Voice U/UTP 100 pair 24 AWG Cat 3 LSZH Orange 500m Reel
N100.809N Nexans Voice U/UTP 100 pair AWG24 Cat 3 PVC Grey 500m reel
N100.817N Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 LSZH Orange 1000m reel
N100.837N Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 PE 1000m reel
N100.807N Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 3 PVC Grey 1000m reel
N100.M02 Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 5 LSZH Orange 1000m reel
N100.M22 Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 5e LSZH Orange 1000m reel
N100.M21 Nexans Voice U/UTP 25 pair AWG24 Cat 5e PVC Grey 1000m reel
100.818N Nexans Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 LSZH Orange 500m reel
N100.838N Nexans Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 PE 1000m reel
N100.808N Nexans Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 PVC Grey 500m reel
N500.350BK Nexans Voice Patch Panel 50 RJ45 2 pair Black
N500.350 Nexans Voice Patch Panel 50 RJ45 2 pair White
N100.100 Nexans Hook & Loop Cable Strap 25m Roll
N102.107 Nexans Tool - LSA+ IDC punchdown tool
N422.117 Nexans Tool - LANmark-7 Easy Termination tool
N422.118 Nexans Tool - Set of spare knives for LANmark-7 Easy Termination tool
N420.567 Nexans Tool - Universal Comfort tool for Snap-in connector
N808.6000 Nexans Universal Termination Tool for 808 connector
N420.110 Nexans Tool - Nexans cable stripper, 110 punchdown tool
N110.LPK Nexans LANmark Latch Protector Black 50x
N110.LPB Nexans LANmark Latch Protector Blue 50x
N110.LPD Nexans LANmark Latch Protector Dark Grey 50
N110.LPG Nexans LANmark Latch Protector Green 50x
N110.LPO Nexans LANmark Latch Protector Orange 50x
N110.LPR Nexans LANmark Latch Protector Red 50x
N110.LPW Nexans LANmark Latch Protector White
N110.LPY Nexans LANmark Latch Protector Yellow 50x
N429.620 Nexans Metal clip for Snap-In to keystone
N429.625 Nexans Red clip for LANmark Snap-In connector to keystone format (wall thickness 1,5-1,75 mm)
N429.626 Nexans Blue clip for LANmark Snap-In connector to keystone format (wall thickness 2,0-2,25 mm)
N429.627 Nexans Yellow clip for LANmark Snap-In connector to keystone format (height 19,7 mm)
N421.701BLA Nexans LANmark Shutter Black 100x
N421.701BLU Nexans LANmark Shutter Blue 100x
N421.701DGR Nexans LANmark Shutter Dark Grey 100x
N421.701GRE Nexans LANmark Shutter Green 100x
N421.701ORA Nexans LANmark Shutter Orange 100x
N421.701RED Nexans LANmark Shutter Red 100x
N421.701WHI Nexans LANmark Shutter White 100x
N421.701YEL Nexans LANmark Shutter Yellow 100x
N420.655 Nexans LANmark Snap-In Blank White 24x
N420.655BK Nexans LANmark Snap-In Blank Black 24x

Sản phẩm xem thêm


Hệ thống Cáp đồng đôi xoắn Commscope

Hệ thống Cáp đồng đôi xoắn Commscope

cáp mạng Commscope/Amp được ưa chuộng sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, sử dụng cả ở trong nhà và ngoài trời, tại các trung tâm dữ liệu cùng tòa nhà với những ứng ...

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận sản phẩm

Giải Pháp
Kiến thức
Khách hàng
  Thông tin www.knmrack.vn

  Chủ sở hữu Website http://knmrack.vn thuộc về:

  Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

  Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

  Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

  Người đại diện: Văn Nhật Tân

  Địa chỉ:  Số 18A Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Địa chỉ giao dịch: 1061 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức

  Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

  Websitehttp://thietbicisco.vnhttp://ketnoimang.vnhttp://thietbifortinet.vnhttp://knmrack.vn

  Email: sales@ketnoimang.vn

   

  Bản đồ